EEN PARTNER DIE MIJ VOLLEDIG ACCEPTEERT

Voor de energetische healings sessies die ik faciliteer stel ik deelnemers voorafgaand altijd een aantal vragen die gaan over partnerrelaties en/of seksualiteit.

Een van de meest voorkomende uitspraken die ik krijg bij het aangeven van de verlangens heeft de volgende strekking… ‘Het vinden van een partner die me helemaal neemt zoal ik ben en ik helemaal mezelf kan zijn. Ik me helemaal kan geven, zonder mijzelf te verliezen in de ander’.

Na meer dan 100 vragenlijsten doorgenomen te hebben viel dat toch echt enorm op. Uiteraard zitten er meer overeenkomsten in de antwoorden, maar deze sprong eruit.

Ik hou van doorgronden dus ik heb het mijn tijd en aandacht gegeven. Om te voelen. Te doorvoelen.

Wat word hiermee nu eigenlijk bedoeld?

Welke energetische imprint zit hieronder?

Welke collectieve programma’s haken hierop aan?

Welke schaduw energie en menselijk potentieel worden hierin aangeraakt?

As within as without.

Onze (partner)relaties zijn grotendeels een spiegeling van onze eigen innerlijke (on)balans in vrouwelijke en mannelijke energie. Het collectieve verlangen om een evenwichtige uitwisseling te hebben met een partner (vriendin, collega, familie etc) is enorm groot. Logisch. Ons energiesysteem is gebaat bij evenwicht.

Evenwicht is de kwaliteit van het hart charka en kan voluit en vrijheid expanderen vanuit een bedding van evenwicht. Hoe meer innerlijk evenwicht, hoe verder je kunt expanderen. Die expansie van onvoorwaardelijke liefde geeft vreugde, gevoel van vrijheid heelheid, rust en vrede.

Het vraagt moed om tot je onderste chakra’s je hele lichaam en energiesysteem ‘in te nemen’. En er ownerwhip over te nemen. En alle donkere stukken in jezelf vol aan te gaan. Daar ligt de vrijheid en het proces tot duurzaam innerlijk evenwicht en rust.

Je innerlijke schaduw kan zeer ingrijpende en diep verstrengelde leefomstandigheden creëren, waarin please-gedrag, controle, manipulatie, verslavingen, onderdrukking, misbruik, verraad en geweld tot uiting kunnen komen.

Ook het aantrekken van een geschikte partner die aansluit bij jouw trilling kan hierdoor negatief beïnvloed worden. De weg naar innerlijk evenwicht vraagt om volledig belichaming van je zielenenergie. Jezelf volledig nemen zoals je bent.

Het belichamen van onvoorwaardelijke liefde vraagt vervolgens weer eigenaarschap en volledige commitment ten aanzien van je mannelijke en vrouwelijke essentie. Open, aanwezig, onderzoekend met het vermogen alle sensaties volledig waar te nemen, te voelen, toe te laten.

Zonder het hart af te sluiten.

Ongeacht wat er gebeurd.

Met wie je bent of de consequenties die het zou kunnen hebben.

Wanneer jij jouw schaduw (er)kent en omarmt kun je je laten zien en volledig intiem zijn met je partner. Het is aan onszelf om daar bewust van te worden en ons af te vragen waarom we dit gedrag aantrekken, accepteren of creëren.

Elke dag schoon ik meer op. Kom ik innerlijk meer in evenwicht. Belichaam ik meer en meer de energie van onvoorwaardelijke liefde en leer ik in vrijheid te verbinden. In essentie is het een commitment aan de energie van onvoorwaardelijke liefde die je vanuit vrije keus deelt met je partner, niet een commitment aan een ander persoon.

Devoted to love. Without needyness.

het ware gezicht van de liefde

het ware gezicht van de liefde

Ik kijk hem aan... ik heb hem 7 weken niet gezien. Hij ligt op de IC aan alle mogelijke ingewikkelde apparatuur. Het komt goed met hem, maar nu nog niet. Hij ziet eruit alsof hij knokt en dat is ook zo. Ik wist niet of ik hem ooit nog zou zien, na...

back in flow

back in flow

Pijnlijke innerlijke erkenning. Ruim 4 maanden heeft het geduurd. Mijn innerlijke proces wat mij onbewust het stilzwijgen oplegde. Het vroeg innerlijk loslaten van illusies van 'wat had kunnen zijn'. Het was geen bewuste keuze om zo lang mijzelf...

UNBORN SOULS

UNBORN SOULS

Mijn seksualiteit kleurt op intense wijze mijn leven. Ook binnen het spectrum van moederschap, zwangerschap, kinderwens, voorbehoedsmiddel, abortussen en miskramen. Mijn inwijding in mijn vrouwelijkheid heeft absoluut impact gehad. Toen ik...