OPEN TO LOVE.

AND FULLY RADIATE.

 

MIJN MISSIE

‘Het is mijn missie om jou te faciliteren in het belichamen van levensvreugde. Dit is gelegen in het geven en ontvangen van universele liefde. Je hart, je lichaam en je energieveld daar in elk moment opnieuw voor openen. Volledig expressie geven aan wie jij bent vanuit lichtheid, aanwezigheid en waarheid.

Met passie faciliteer ik in het transformeren van jouw schaduwkanten. De dynamiek in de (partner)relatie is hierin de grootste spiegeling en opener. De expressie van zuivere seksuele energie geeft tevens bedding voor [orgastische] versmelting met de eenheid.

Ik ondersteun je in het leven vanuit eigenwaarde, levenskracht, levensgenot en een zuivere expressie van seksuele energie Integer, evenwichtig, vrij, schaamteloos en oordeelloos.’

EXPRESSING COSMIC LIFE FORCE ENERGY

~

Het transformatie model wat ik hanteer is gericht op het helen van de innerlijke schaduw-energieën van de 7 basis chakra’s van ieders energiesysteem. Dit zijn de colletieve emoties van angst, schuldgevoel, schaamte, verdriet, liegen, illusie en gehechtheid. Vervolgens het openen van het potentieel van je hart chakra. Hiermee bouw je aan evenwichtige liefdes relaties vanuit onvoorwaardelijke liefde, vrijheid en commitment. Vanuit deze vrije verbinding ontstaat er ruimte en focus om het potentieel van het sacraal chakra te openen, zodat jij authentieke expressie kunt geven van jouw hoogste vorm van seksualiteit.

Dit traject en de bijbehorende programma’s en workshops doorloop je individueel. Het is n.l. gericht op het openen van je eigen innerlijke wereld. Uiteraard is het ook zeer geschikt voor partners die samen willen bouwen aan verdieping in hun relatie. 

HEAL
the art of intimacy ®

Beminning vraagt zelfbesef, vertrouwd zijn met je innerlijke behoeften, verlangens, grenzen angsten. De intimiteit van liefde legt n.l. de menselijke, innerlijke schaduw bloot. Dit traject richt zich op het balanceren van de 7 schaduwkanten die verbonden zijn aan ons chakra systeem. Dit zijn de collectieve resonanties van angst, schuld, schaamte, verdriet, bedrog, illusie en gehechtheid.

EXPAND
the art of unconditional love ®

Het belichamen van onvoorwaardelijke liefde vraagt eigenaarschap en volledige commitment. Het vraagt evenwicht van je innerlijke mannelijke en vrouwelijke essentie. Open, aanwezig, onderzoekend met het vermogen alle sensaties volledig waar te nemen. Dit traject richt zich op het openen van je hart chakra. Ruimte voor evenwicht en volledige commitment vanuit vrijheid.

MASTER
the art of sacred sexuality ®

Je hele lichaam energetisch openstellen als een stralend open hart is een gift aan de wereld. De expressie van zuivere seksuele energie geeft bedding voor extatische versmelting met de eenheid. Dit traject richt zich op het  potentieel belichamen van het sacraal chakra. Je geeft jezelf bedding voor een zuivere, voldoenende, vrije, ongeremde, vreugdevolle expressie van seksualiteit.

OPEN TO LOVE AND HEAL. THAN PRACTISE TO EXPAND LOVE AND MASTER YOUR RADIANT BLISS

Een partnerrelatie is in onze maatschappij de centrale emotionele relatie. De relatie waarbij je de grootste spiegeling ervaart ten aanzien van je schaduwkanten. De grootste fabel van deze tijd over romantische liefde is dat de ander jouw (ego) verlangens moet kunnen bevredigen. Voor veel mensen samengevat in: ‘wat krijg/haal ik uit deze relatie?

De ontnuchterende werkelijkheid is dat een ware liefdesrelatie een ego-vermorzelaar is. Ik ervaar het als een intens pad naar onvoorwaardelijke liefde en zelfrealisatie.

Veel mensen verlangen naar verbinding met de eenheid en universele liefde uit behoefte naar innerlijke vrede, rust en Zijn. Echter het belichamen van deze kosmische energie vraagt integratie en innerlijke evenwicht van al je menselijkheid.

De sleutel tot het ontvouwen van het diepste geluk van je hart zit in het voluit geven en ontvangen van liefde. Je hart volledig openen. Je daar elk moment aan overgeven. Laten zien wie je in werkelijkheid bent.

De programma’s voor groepen die ik faciliteer in samenwerking met de Bridgeman Lichtwerkers Academie zijn ontwikkeld aan de hand van mijn eigen Transformatiemodel.

LATEN WE KENNISMAKEN!

Laat hier je bericht achter en dan neem ik contact met jou op.

1 + 9 =